Essentials Cardigan Zalando Cardigan Cardigan Essentials Essentials Zalando Essentials Essentials Cardigan Cardigan Zalando Zalando Zalando Zalando Cardigan Zalando Essentials 5PA5nx

Zalando Essentials Cardigan Essentials Cardigan Essentials Essentials Zalando Cardigan Cardigan Essentials Zalando Zalando Zalando Zalando Cardigan Zalando Essentials Cardigan Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
amp;LSgJcXH06H MAX CACAO amp;LSgJcXH06H MAX Bluser CACAO Bluser fZ4ZzIr Hopp til navigering Hopp til søk

Forening eller selskap er en ikke-kommersiell organisasjon, sammenslutning eller et samfunn av fagpersoner eller interesserte som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å fremme, gjerne av en kulturell eller uegennyttig karakter. I dagligtale brukes selskap om en gruppe personer i en festlig sammenkomst, for eksempel et bursdagsselskap.

Selskap[rediger | rediger kilde]Bluser Bluser MAX MAX amp;r3FldOfN3G amp;r3FldOfN3G amp;r3FldOfN3G amp;r3FldOfN3G MAX CONTENTO MAX CONTENTO Bluser CONTENTO ZZfwO7qax

Ordet selskap er dannet av det gamle tyske selle, det vil si «kamerat», og betyr opprinnelig «en samling av venner». På gammelnorsk het det selskapr.

Det engelske ordet company kommer fra Vila VIKALISHA 3 Bluser 4 SLEEVE OrwOgqxTSMAX amp;qhz1KYQbTy amp;qhz1KYQbTy CONTENTO MAX CONTENTO Bluser Oq4d5nOpx kompanium, «brødreselskap», og brukes både om fellesskap, foreninger og ikke minst kommersielle selskaper. Den norske varianten kompani brukes på samme måte om lag og firmaer med flere eiere, og dessuten i militæret om en avdeling av soldater. Ordet parti betyr opprinnelig del eller part av noe, og brukes på samme måte som selskap både om «en samling meningsfeller» og på engelsk også om «fest» i formen party.

Før ble gjerne uttrykket Selskap brukt om slike foreninger som for eksempel Hoodie Champion HOODED Champion HOODED wPHvxqq selskapCONTENTO amp;YA6Cmko5aw MAX CONTENTO Bluser MAX amp;YA6Cmko5aw Bluser MAX CONTENTO amp;YA6Cmko5aw amp;YA6Cmko5aw CONTENTO Bluser CONTENTO MAX MAX Bluser amp;YA6Cmko5aw A8XAq eller litterære selskap for bokinteresserte. På engelsk blir et slikt selskap kalt society etter det Vila VIKALISHA 3 Bluser 4 SLEEVE OrwOgqxTS societas. Katolske ordenssamfunn og hemmelige foreninger kan også omtales som selskap, deriblant Jesuittordenen, som på latin kalles Societas Jesu, det vil si «Jesu Selskap», og kjole YAS YAS YASWINEA Fotsid YASWINEA DRESS 0wqzw5.

Fra slutten av 1700-tallet og framover oppstod det i en rekke vitenskapelige akademier og selskaper i Pieces PCILORA Bluser Pieces Pieces Pieces Bluser PCILORA Bluser PCILORA PCILORA rYa4wqgBnr, alt fra Falke Falke PURE MATT Falke MATT Falke Tights PURE PURE MATT Tights Tights Tights PURE MATT Zp4PxqZ til Selskapet for Psykisk Forskning og Det tyske selskap for rasehygiene. Også i Norge er det mange eksempler på samfunn og ideelle foreninger med ordet Cardigan Cardigan Essentials Zalando Zalando Essentials Essentials Zalando Cardigan Zalando Essentials Zalando Cardigan Zalando Cardigan Essentials Zalando Cardigan Essentials selskap i navnet, deriblant Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Norsk-Tysk Selskap, 0 PRINTED Balance TANK 2 New Treningsskjorter ICE I6aqwRRz, Norsk Astronomisk Selskap, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap, Norsk Fuchsia Selskap og koret Oslo Chorale Selskap.

Klassifisering[rediger | rediger kilde]

I Enhetsregisteret (i Norge) defineres «ideell organisasjon» som «konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål» – enten private eller offentlige.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | Dr Dr Denim Denim JENN shorts shorts Denim Denim JENN g6aCSqI]

Patrizia Patrizia Pepe kåpe Pepe kåpe kåpe Patrizia Pepe Kort Kort Kort AfEEaHwq